Gramofon
Koro Akademisi

Bu sezon itibariyle çalışmalarına başlayacak olan Gramofon Akademi Korosu; koristlerin koro kültürü altyapısını, müzik teorisi bilgilerini edindiği bir oluşumdur.
Prova ve derslerde ses ve nefes kullanımı, koro şarkıcılığı eğitimi verilir. Bu teorik bilgiler düzenli olarak solfej ve duyum egzersizleriyle de pekiştirilir. Değişik türlerde çok sesli eserler çalışılarak öğretilerin kalıcı hale gelmesi hedeflenip koro şarkıcılığı becerisi ve bilinci kazandırılır. Gerekli müzikal gelişimi gösteren koristler ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde A Capella Gramofon ve Pandora Kadınlar Korosu’na da geçiş yapabilirler.